Solcraft

Solcraft

Created using Figma
Solcraft is a groundbreaking Minecraft project that seamlessly integrates Solana blockchain technology into the gameplay experience.
10 Nis 2024
15 Nis 2024
100% tamamlanan
Yükseltilmiş fonlar - Veri yok
kapak 50.00 SOL
past
Jeton Detayları
cesaret
SOFT
Toplam tedarik
10 000 000
Jeton Dağılımı
100% TGE
Kabul Edilen Para Birimleri
SOL
Şirket Detayları
Kayıtlı Ülke
United States
ek detaylar
platform
Solana
Kategoriler
platform

hakkında Solcraft

Quest completion

In Solcraft, players embark on a variety of quests ranging from simple to epic. Successful completion rewards them with Solana-based tokens, encouraging exploration and interaction within the game world.

Defeat Enemies

The game features a robust combat system where players earn tokens by defeating enemies. This mechanic rewards players for engaging in battles and showcases their combat skills.

Resource mining

Players can mine in-game resources like ores and gems to earn Solana-based tokens. This activity supports solo or cooperative play and emphasizes the value of gathering and trading resources.

Token Utilization

Earned tokens are versatile, having real-world value. Players can use them in-game for purchases and upgrades or trade them on cryptocurrency exchanges, highlighting the blend of gaming achievement with financial opportunity.

Token Issuance

Solcraft distributes its native tokens as rewards for in-game activities, event participation, and community contributions, promoting a fair token distribution and incentivizing player engagement to enrich the game's ecosystem.

Utility within the Game

The game's tokens are integral for transactions within Solcraft, allowing players to buy items, unlock features, and partake in exclusive activities, significantly enriching the gaming experience and adding value for players.

Reward Mechanisms

Tokens are awarded to players for their in-game achievements and community participation, encouraging active engagement and contributing to the game's growth and vibrant ecosystem.

Economic Incentives

Solcraft designs its economy to align player activities with the game's long-term goals, offering token rewards, exclusive perks, and governance rights to motivate players to invest their efforts in the game, supporting a thriving community.

Decentralized Governance

The game utilizes tokens for decentralized decision-making, giving players a say in its development through DAOs and voting systems. This democratic approach fosters transparency and community involvement in shaping Solcraft's future.

Interoperability and External Use

Solcraft's tokens can be used beyond the game, with interoperability on various platforms and ecosystems. This allows players to engage in activities like trading on exchanges and participating in DeFi, offering a broad spectrum of opportunities for token utilization.

% name% Yol Haritası

 • Year 1

 • Q1: Launch of Solscan with key features for blockchain exploration, basic user functions, and strategic partnerships.

  Q2: Major UI/UX enhancements for improved navigation and performance optimizations for scalability.

  Q3: Integration of smart contract analysis tools for security insights and code verification.

  Q4: Focus on community engagement through forums, educational resources, and event participation.
 • Year 2

 • Q1: Addition of token analytics and tokenomics data integration for in-depth insights.

  Q2: Support for DeFi protocols and Dapps, including tools for monitoring and direct interactions.

  Q3: Integration of NFT and gaming ecosystems, with features for tracking and marketplace activities.

  Q4: Development of cross-chain compatibility and support for additional blockchain networks..
 • Year 3

 • Q1: Investment in blockchain R&D and exploration of trends like DAOs and decentralized identity.

  Q2: Implementation of security audits and compliance measures to maintain platform integrity.

  Q3: Introduction of decentralized governance features and enhancement of the Solscan token's utility.

  Q4: Emphasis on sustainability and long-term ecosystem growth, with a focus on environmental initiatives and strategic partnerships.

Solcraft Son haberler

4.00
positive
5.0 19
ICO Profil Vizyon Aktivite Potansiyel Ürün Takım
 • Bilgi güncellemelerinde zaman farklılıkları olabileceğinden, her ICO projesi hakkında doğru bilgilerin resmi web sitesi veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla doğrulanması gerekir.
 • Bu bilgi, ICO finansmanına yatırım konusunda bir öneri veya tavsiye değildir. Lütfen ilgili bilgileri iyice araştırın ve ICO katılımına karar verin.
 • Bu içerikte düzeltilmesi gereken sorunlar veya sorunlar olduğunu düşünüyorsanız veya listelenen kendi ICO projenizi göndermek istiyorsanız, lütfen bize e-posta gönderin. a>
Lütfen sorumluluk reddi beyanını ve risk uyarısını okuyun. Feragatnameyi göster ve risk uyarısı.
    

YASAL UYARI & amp; RİSK UYARI     

Bu teklif yalnızca teklif veren tarafından sağlanan bilgilere ve diğer kamuya açık bilgilere dayanmaktadır. Belirleyiciyi satma veya değiştirme olayı ICO hak sahibiyle tamamen ilgisizdir ve ICO sahibinin (teknik destek veya tanıtım da dahil olmak üzere) herhangi bir katkısı yoktur. ICO sahibinin ilişkisi bulunmayan kişilerden gelen simge satışları, müşterilerin yalnızca genel simge sektöründe gerçekleşen etkinliği takip etmelerinde yardımcı olmak için gösterilir. Bu bilgi, hangi konuda güvenmeniz gerektiğini tavsiye etmeye yönelik değildir. Sitemizdeki içerikler temelinde herhangi bir işlemi yapmadan veya bunlardan kaçınmadan önce mesleki veya uzman tavsiyesi edinmeniz veya kendi durumunuzu gerçekleştirmeniz gerekir. Katkıda bulunanlar tarafından Token'in satın alınmasıyla ilgili olarak girilen tüm şartlar ve koşullar, Token'in ihraççısı ile ICOholder arasındaki aralarında bulunduğu bu tür Kartların satıcısı değildir. ICOholder'ın herhangi bir Token satışı konusunda üçüncü şahıslar tarafından yapılan herhangi bir beyanattan hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır ve sözleşme ihlali iddiası, burada belirtilen Token yayınlayan şahısa karşı doğrudan yapılmalıdır.     

Bu simge satışının niteliği, uygunluğu veya yasallığı ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa lütfen info@icoholder.com ile iletişime geçin. endişelerinizle ilgili ayrıntılı bilgi.