KryptoRedeem

KryptoRedeem

Created using Figma
Created using Figma
KryptoRedeem is a platform with Blockchain technology that gives a detailed view of your customers, segments and allows you to automate marketing campaigns, personalized promotions and online surveys, rewarding their loyalty with rewards in Tokens, having full control over their operations.
ICO
26 Ağu 2019
1 Eyl 2019
100% tamamlanan
Yükseltilmiş fonlar - Veri yok
kapak 500 000.00 USD
Sabit başlık 1 500 000.00 USD
past
 • 1 KRT
  =
  0.56 USD
Jeton Detayları
cesaret
KRT
Kabul Edilen Para Birimleri
ETH
Şirket Detayları
Kayıtlı Ülke
Mexico
ek detaylar
MVP / Prototip
Evet
Kategoriler
platform

hakkında KryptoRedeem

Thе KryptoRedeem іѕ a Blockchain-based tоkеn thаt ѕеrvеѕ thе purpose of thе fіrѕt unіvеrѕаl, interoperable rеwаrd token that can be rеdееmеd for almost anything frоm a flіght to a сuр оf соffее or еvеn саѕh bасk and it never еxріrеѕ. It соѕtѕ nоthіng tо trаnѕfеr. It rеdееmѕ at vаluеѕ thаt trаdіtіоnаl lоуаltу рrоgrаmѕ саnnоt mаtсh.

KryptoRedeem аllоwѕ permission-free, lоw cost, quick, peer-to-peer еxсhаngе, dеѕіgnеd to be useable bу any lоуаltу rеwаrd рrоgrаm. Whіlе іt is аlwауѕ immediately rеdееmаblе for раrtnеr lоуаltу роіntѕ, thе KryptoRedeem аlѕо оffеrѕ a non-inflationary, dесеntrаlіzеd and interoperable loyalty rеwаrd роіnt. Thе KryptoRedeem есоѕуѕtеm іѕ built tо bе uѕеd bу аll lоуаltу programs to hеlр mаnаgе thеіr lіаbіlіtіеѕ and іnсrеаѕе uѕаbіlіtу tо bеttеr еngаgе thеіr сuѕtоmеrѕ.

The KryptoRedeem Lоуаltу Team соntіnuеѕ tо attract mоrе lоуаltу раrtnеrѕ (Companies аnd Individual) tо thе ecosystem and thе limited retail sale оf our lоуаltу tоkеn wіll ассеlеrаtе these рurѕuіtѕ.

KryptoRedeem, will help you in the traffic generation for your business, increasing visits and average spending. With KryptoRedeem, you can manage your promotions and campaigns and personalized them. Consumers will have full control of their operations through a digital wallet. You will have transparency in operations, based on Blockchain technology.

% name% Yol Haritası

 • 2020 S1

 • Develop the working Beta of the application.
  Kriptoredeem Administrator (Beta).
  Kriptoredeem affiliate admintrator (Beta).
  Kriptoredeem user web interface (Beta).
  Kriptoredeem user mobile app (Beta) Android and IOS apps.
  Trading KRTCoin in Exchanges.
  Integrate API to Partner eCommerce.
  Security and Penetration Tests.
  Marketing Campaign to attrack end users and retailers.
 • 2020 S2

 • Develop new partnerships – Afiliate hunting.
  Develop the working 1.0 version of the application.
  Kriptoredeem affiliate intelligence module (Beta).
  Referal campaigns (Beta).
  Social Media Integration.
  Integrate API to Partner POS Systems.
  Go Live with first partners.
 • 2021 S3

 • Kriptoredeem fully operational.
  Develop new partnerships.
  Gamification and Badges Development.
  Increase the number of customers.

Aktivite

İzleyiciler:
10 123
VERY HIGH
Seviyor:
8 709
HIGH
Değerlendirme:
5
VERY HIGH
İzleyiciler:
6 443
HIGH
Tweetler:
81
LOW
30 Gün Büyüme:
-155

KryptoRedeem Takım

Doğrulanmış 13%

Dikkat. Doğrulanmamış üyelerin aslında takımın üyesi olmadığı bir tehlike var

Pedro López
CEO, Founder
doğrulanmamış
Vanessa Pérez
Co-Founder
doğrulanmış
Cesar Martinez
PM
doğrulanmamış
Andres Mendoza
UX Front End
doğrulanmamış
Xavier Pérez
Blockchain developer
doğrulanmamış
Natalia Megia
Marketing & communication
doğrulanmamış
Luis Jimenez
Back end
doğrulanmamış
Raquel López
Sales & Affiliate hunter
doğrulanmamış

KryptoRedeem Görüşmeler

Vanessa Pérez
As a team member, сan you tell us about your role in the ICO project?
i’m the CMO and a Co founder, I do all the marketing strategy, and the a project management of the project
What do you think about idea?
I love the idea, And we want to help the retailers to grow, giving them a better customer experience to theirs customers

KryptoRedeem Son haberler

N/A
5.0 16
ICO Profil Vizyon Aktivite Potansiyel Ürün Takım
 • Bilgi güncellemelerinde zaman farklılıkları olabileceğinden, her ICO projesi hakkında doğru bilgilerin resmi web sitesi veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla doğrulanması gerekir.
 • Bu bilgi, ICO finansmanına yatırım konusunda bir öneri veya tavsiye değildir. Lütfen ilgili bilgileri iyice araştırın ve ICO katılımına karar verin.
 • Bu içerikte düzeltilmesi gereken sorunlar veya sorunlar olduğunu düşünüyorsanız veya listelenen kendi ICO projenizi göndermek istiyorsanız, lütfen bize e-posta gönderin. a>
Lütfen sorumluluk reddi beyanını ve risk uyarısını okuyun. Feragatnameyi göster ve risk uyarısı.
    

YASAL UYARI & amp; RİSK UYARI     

Bu teklif yalnızca teklif veren tarafından sağlanan bilgilere ve diğer kamuya açık bilgilere dayanmaktadır. Belirleyiciyi satma veya değiştirme olayı ICO hak sahibiyle tamamen ilgisizdir ve ICO sahibinin (teknik destek veya tanıtım da dahil olmak üzere) herhangi bir katkısı yoktur. ICO sahibinin ilişkisi bulunmayan kişilerden gelen simge satışları, müşterilerin yalnızca genel simge sektöründe gerçekleşen etkinliği takip etmelerinde yardımcı olmak için gösterilir. Bu bilgi, hangi konuda güvenmeniz gerektiğini tavsiye etmeye yönelik değildir. Sitemizdeki içerikler temelinde herhangi bir işlemi yapmadan veya bunlardan kaçınmadan önce mesleki veya uzman tavsiyesi edinmeniz veya kendi durumunuzu gerçekleştirmeniz gerekir. Katkıda bulunanlar tarafından Token'in satın alınmasıyla ilgili olarak girilen tüm şartlar ve koşullar, Token'in ihraççısı ile ICOholder arasındaki aralarında bulunduğu bu tür Kartların satıcısı değildir. ICOholder'ın herhangi bir Token satışı konusunda üçüncü şahıslar tarafından yapılan herhangi bir beyanattan hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır ve sözleşme ihlali iddiası, burada belirtilen Token yayınlayan şahısa karşı doğrudan yapılmalıdır.     

Bu simge satışının niteliği, uygunluğu veya yasallığı ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa lütfen [email protected] ile iletişime geçin. endişelerinizle ilgili ayrıntılı bilgi.

Planning an ICO? We can help with a wide range of support for all stages of your ICO