OmiseGO

OmiseGO

Created using Figma
Created using Figma
ই-ওয়ালেট প্ল্যাটফর্ম
 • বাজার
  যুগল
  মূল্য
  ভলিউম 24 এইচ
  24H (মূল্য)
  24H (ভলিউম)
 • BKEX
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9064
  $ 104.497 K
  0.32%
  36.79%
 • Idax
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9146
  $ 11.107 K
  1.10%
  -0.96%
 • Idax
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9078
  $ 13.955 K
  0.52%
  -8.22%
 • Coinsuper
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9154
  $ 18.608 K
  1.14%
  39.75%
 • Hb.top
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9140
  $ 181.749 K
  1.10%
  1.83%
 • HitBTC
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9139
  $ 254.943 K
  0.89%
  -22.25%
 • HitBTC
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9153
  $ 317.314 K
  1.12%
  23.46%
 • HitBTC
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9136
  $ 61.05 K
  0.74%
  18.71%
 • Digifinex
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9158
  $ 98.23 K
  1.08%
  -10.47%
 • Digifinex
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9142
  $ 841.922 K
  0.97%
  -2.58%
 • Bibox
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9141
  $ 3.893 M
  0.96%
  35.01%
 • Bibox
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9124
  $ 1.897 M
  0.99%
  108.10%
 • Bibox
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9156
  $ 4.041 M
  1.18%
  37.66%
 • Purcow
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8984
  $ 8.086 K
  7.15%
  4.45%
 • IDCM
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9168
  $ 568.57 K
  -3.69%
  -63.16%
 • CoinBene
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9080
  $ 485.106 K
  0.56%
  74.47%
 • ZB
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9140
  $ 16.424 M
  1.00%
  1.00%
 • OKEx
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9148
  $ 1.08 M
  1.11%
  27.13%
 • OKEx
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9129
  $ 13.522 K
  0.67%
  61.82%
 • Huobi Global
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9162
  $ 146.037 K
  1.25%
  -17.87%
 • Huobi Global
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9151
  $ 2.259 M
  1.29%
  -1.94%
 • Bitforex
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.8085
  $ 461.124 K
  0.09%
  101.57%
 • Bithumb
  OMG/KRW one month ago
  $ 0.9105
  $ 125.562 K
  1.00%
  58.61%
 • Binance
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9189
  $ 46.485 K
  1.87%
  -8.97%
 • Binance
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9175
  $ 429.056 K
  1.43%
  87.37%
 • Binance
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9145
  $ 172.45 K
  1.42%
  22.27%
 • Binance
  OMG/BNB one month ago
  $ 0.9077
  $ 12.219 K
  -1.14%
  71.48%
 • OKEx
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9148
  $ 164.409 K
  -0.57%
  7.78%
 • ZB
  OMG/QC one month ago
  $ 0.9156
  $ 40.824 K
  1.47%
  -28.23%
 • CoinHe
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9166
  $ 7.991 K
  1.89%
  12.91%
 • CoinHe
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9158
  $ 38.739 K
  1.50%
  16.53%
 • CoinHe
  OMG/VCC one month ago
  $ 0.9030
  $ 10.33 K
  1.66%
  24.47%
 • Go Exchange
  OMG/DAI one month ago
  $ 0.9245
  $ 16.12
  1.95%
  -3.53%
 • Go Exchange
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9183
  $ 46.80
  2.55%
  40.71%
 • Go Exchange
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9159
  $ 1.849 K
  1.83%
  692.45%
 • Go Exchange
  OMG/USDC one month ago
  $ 0.9167
  $ 705.97
  1.95%
  3,100.23%
 • Dex-Trade
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9157
  $ 11.99
  1.87%
  33.97%
 • Dex-Trade
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9164
  $ 4.82
  1.98%
  -2.03%
 • Huobi Korea
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9152
  -
  1.74%
  -
 • Huobi Korea
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9174
  $ 70.726 K
  1.85%
  46.93%
 • Bitoffer
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9176
  $ 6.61 K
  2.47%
  61.56%
 • Bitoffer
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9163
  $ 2.468 K
  1.54%
  26.37%
 • XT
  OMG/SXC one month ago
  $ 0.9150
  $ 3.037 M
  1.78%
  2.25%
 • BitAsset
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9159
  $ 68.137 K
  1.71%
  12.63%
 • ZB Mega
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9157
  $ 28.129 K
  1.69%
  6.14%
 • Shortex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9148
  $ 74.38 K
  1.68%
  -7.39%
 • OKEx Korea
  OMG/KRW one month ago
  $ 0.9203
  $ 12.835 K
  1.25%
  52.26%
 • MXC
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9161
  $ 5.187 M
  1.24%
  35.35%
 • MXC
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9130
  $ 1.534 M
  1.86%
  21.60%
 • BTCEXA
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9167
  $ 6.09 M
  1.88%
  2.10%
 • Whitebit
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9156
  $ 36.41 K
  1.54%
  866.53%
 • Whitebit
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9152
  $ 40.089 K
  1.45%
  276.82%
 • Whitebit
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9087
  $ 29.222 K
  1.48%
  52.79%
 • Catex
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9102
  $ 330.646 K
  1.91%
  17.41%
 • Catex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9102
  $ 465.846 K
  1.75%
  22.63%
 • AEX
  OMG/CNC one month ago
  $ 0.9165
  $ 2.157 M
  1.32%
  4.18%
 • Probit
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9159
  $ 4.788 K
  1.67%
  40.56%
 • BitRabbit
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9153
  $ 13.315 K
  1.66%
  -14.41%
 • CITEX
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9167
  $ 20.015 K
  2.39%
  -12.11%
 • Atomars
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9167
  $ 168.67
  1.60%
  -1.22%
 • CITEX
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9146
  $ 4.309 K
  1.49%
  -36.01%
 • Bione
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9244
  $ 2.691 M
  3.69%
  4.50%
 • Atomars
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9144
  $ 418.99
  1.69%
  33.63%
 • Bione
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9146
  $ 1.906 M
  1.48%
  3.10%
 • Coinmetro
  OMG/EUR one month ago
  $ 1.21
  $ 0.0
  -
  -
 • ExMarkets
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9126
  $ 42.764 K
  1.57%
  8.12%
 • ExMarkets
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9134
  $ 39.74 K
  1.85%
  3.71%
 • Hubi
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9158
  $ 189.677 K
  1.81%
  90.10%
 • Hubi
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9160
  $ 93.163 K
  1.52%
  21.16%
 • XT
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9155
  $ 262.592 K
  1.60%
  -6.70%
 • LocalTrade
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.8930
  $ 1.685 K
  -4.00%
  93.62%
 • XT
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9155
  $ 178.434 K
  1.73%
  -3.24%
 • LocalTrade
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9211
  $ 688.29
  3.01%
  19.55%
 • LocalTrade
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9171
  $ 1.75 K
  1.54%
  17.05%
 • AlterDice
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9077
  $ 3.058 K
  1.45%
  61.37%
 • AlterDice
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9194
  $ 1.361 K
  2.45%
  16.18%
 • Huobi Korea
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9167
  $ 4.755 K
  1.29%
  1,210.77%
 • Dcoin
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9029
  $ 179.671 K
  0.05%
  7.60%
 • Upbit
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9067
  $ 29.436 K
  -0.79%
  -33.00%
 • GDAC
  OMG/KRW one month ago
  $ 0.9080
  $ 6.771 K
  1.30%
  -15.21%
 • Binance JEX
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9143
  $ 2.284 M
  1.58%
  2.76%
 • DragonEx
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9057
  $ 49.405 K
  0.45%
  -28.32%
 • Shortex
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9173
  $ 20.333 K
  1.79%
  -14.62%
 • Huobi Global
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9158
  $ 65.991 K
  -0.28%
  24.86%
 • CHAOEX
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9167
  $ 30.877 K
  1.26%
  9.79%
 • LocalTrade
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9122
  $ 224.70
  1.60%
  -7.86%
 • Oceanex
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9141
  $ 161.448 K
  1.63%
  5.57%
 • BITEXBOOK
  OMG/BTC one month ago
  $ 1.89
  $ 119.02
  13.86%
  15.79%
 • Probit
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9153
  $ 1.52 K
  1.24%
  42.34%
 • ChainEX
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9120
  $ 11.232 K
  1.23%
  17.77%
 • Coinfield
  OMG/XRP one month ago
  $ 0.9133
  $ 23.178 K
  1.26%
  205.24%
 • CoinAll
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9136
  $ 403.997 K
  1.43%
  6.87%
 • Bione
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9132
  $ 807.041 K
  1.20%
  2.86%
 • Hubi
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9141
  $ 24.573 K
  1.36%
  -14.84%
 • CREX24
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9025
  $ 885.79
  2.24%
  -11.67%
 • AlterDice
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9109
  $ 376.87
  1.27%
  -32.88%
 • Dex-Trade
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9103
  $ 1.16
  1.49%
  -54.86%
 • Bitoffer
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9129
  $ 510.61
  1.19%
  -21.49%
 • Atomars
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9103
  $ 40.53
  1.27%
  -55.12%
 • Oceanex
  OMG/VET one month ago
  $ 0.9108
  $ 141.964 K
  0.90%
  4.44%
 • OKEx Korea
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9136
  -
  1.44%
  -100.00%
 • Bitkub
  OMG/THB one month ago
  $ 0.9074
  $ 21.957 K
  1.25%
  188.91%
 • Trade.io
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9106
  $ 883.42
  1.38%
  4.17%
 • Vindax
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9341
  $ 15.089 K
  2.82%
  14.56%
 • Vindax
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9318
  $ 405.826 K
  7.84%
  17.18%
 • MXC
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9117
  $ 1.508 M
  1.37%
  41.70%
 • Neraex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9052
  $ 7.854 K
  0.90%
  3.25%
 • Coinplace
  OMG/BTC one month ago
  $ 1.96
  $ 20.885 K
  4.81%
  -35.05%
 • IQFinex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9250
  $ 5.944 K
  3.32%
  94.89%
 • OKEx Korea
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9115
  -
  1.21%
  -
 • KuCoin
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9161
  $ 21.308 K
  1.57%
  1,015.95%
 • Mercatox
  OMG/ETH one month ago
  $ 2.26
  $ 56.464 K
  3.67%
  0.74%
 • Mercatox
  OMG/BTC one month ago
  $ 2.18
  $ 73.633 K
  4.31%
  2.00%
 • EXMO
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9153
  $ 19.502 K
  0.67%
  -5.01%
 • Upbit
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9141
  $ 1.948 K
  -1.39%
  -89.84%
 • Hotbit
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9209
  $ 23.617 K
  3.55%
  2.46%
 • Hotbit
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9231
  $ 18.562 K
  4.30%
  0.65%
 • Hotbit
  OMG/ATOM one month ago
  $ 0.9287
  $ 17.162 K
  5.32%
  4.50%
 • Trade.io
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9132
  $ 950.04
  1.10%
  68.48%
 • Bancor Network
  OMG/BNT one month ago
  $ 0.9130
  $ 1.384 K
  1.39%
  228.29%
 • Sistemkoin
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9297
  $ 7.344 K
  3.34%
  -93.20%
 • Sistemkoin
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9172
  $ 33.207 K
  2.41%
  70.82%
 • Sistemkoin
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9069
  $ 25.071 K
  1.08%
  -70.78%
 • Sistemkoin
  OMG/TRY one month ago
  $ 0.9167
  $ 736.865 K
  2.09%
  291.93%
 • EXMO
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9126
  $ 25.946 K
  1.87%
  0.66%
 • EXMO
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9129
  $ 20.969 K
  1.29%
  4.43%
 • Ovex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9154
  $ 114.62
  2.18%
  8.80%
 • ZG.TOP
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9124
  $ 450.914 K
  1.46%
  3.23%
 • Gate.io
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8688
  $ 19.97
  -
  -
 • CoinTiger
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9137
  $ 2.058 M
  1.45%
  7.82%
 • CoinTiger
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9125
  $ 127.426 K
  1.46%
  -12.29%
 • Bitrue
  OMG/XRP one month ago
  $ 0.9144
  $ 877.622 K
  1.61%
  26.47%
 • Bitrue
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9127
  $ 6.836 K
  1.46%
  1.70%
 • Bitrue
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9071
  $ 28.622 K
  1.27%
  128.23%
 • BitMart
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9127
  $ 288.499 K
  1.50%
  14.70%
 • BitMart
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9148
  $ 149.329 K
  2.37%
  11.44%
 • BitMart
  OMG/BMX one month ago
  $ 1.58
  $ 27.579 K
  -1.25%
  -49.94%
 • C2CX
  OMG/LONG one month ago
  $ 0.9316
  $ 1.159 K
  3.50%
  -77.41%
 • ABCC
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9328
  $ 1.686 M
  3.99%
  2.30%
 • Bittrex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9061
  $ 29.421 K
  1.05%
  -21.03%
 • CoinEx
  OMG/BCH one month ago
  $ 0.9103
  $ 320.666 K
  0.54%
  -3.06%
 • CoinEx
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9173
  $ 276.44 K
  2.01%
  -54.45%
 • CoinEx
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9123
  $ 317.705 K
  1.61%
  -41.66%
 • Upbit
  OMG/KRW one month ago
  $ 0.8997
  $ 154.478 K
  0.41%
  -31.69%
 • Bgogo
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9091
  $ 407.86
  0.70%
  -0.99%
 • Bgogo
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9157
  $ 438.97
  2.25%
  -74.19%
 • Bgogo
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9131
  $ 38.605 K
  0.58%
  1.53%
 • P2PB2B
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9123
  $ 10.137 K
  1.56%
  97.54%
 • P2PB2B
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9123
  $ 2.244 K
  1.33%
  65.19%
 • P2PB2B
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9118
  $ 1.223 K
  1.22%
  -6.49%
 • P2PB2B
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9122
  $ 18.826 K
  1.38%
  78.53%
 • OKEx Korea
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9140
  -
  1.03%
  -
 • BTCMarkets
  OMG/AUD one month ago
  $ 0.9185
  $ 3.302 K
  -0.14%
  138.47%
 • TopBTC
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8222
  $ 171.48 K
  -9.50%
  -0.88%
 • Exrates
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9095
  $ 267.613 K
  1.11%
  80.56%
 • Exrates
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9110
  $ 159.541 K
  0.99%
  2.18%
 • BW.com
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9208
  $ 1.327 M
  1.21%
  878.89%
 • Ethfinex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9151
  $ 75.674 K
  1.97%
  43.92%
 • Ethfinex
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9193
  $ 164.561 K
  1.90%
  6.30%
 • FatBTC
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9011
  $ 12.361 K
  0.51%
  -0.75%
 • Trade.io
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9059
  $ 808.20
  0.85%
  7.52%
 • Livecoin
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.8969
  $ 187.13
  -0.21%
  -18.35%
 • IQFinex
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9178
  $ 3.037 K
  3.18%
  25.15%
 • Gate.io
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9117
  $ 5.398 K
  0.65%
  -42.50%
 • Kyber Network
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9157
  $ 9.073 K
  -0.73%
  -38.74%
 • CoinTiger
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9083
  $ 67.025 K
  0.43%
  25.73%
 • C2CX
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9502
  $ 920.52
  5.05%
  -46.90%
 • Independent Reserve
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9035
  $ 73.21
  0.61%
  -81.33%
 • Independent Reserve
  OMG/NZD one month ago
  $ 0.9080
  $ 73.57
  0.77%
  -81.30%
 • Independent Reserve
  OMG/AUD one month ago
  $ 0.9072
  $ 73.51
  0.77%
  -81.31%
 • Digifinex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9080
  $ 3.26 K
  -0.98%
  -61.58%
 • Poloniex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9016
  $ 1.719 K
  0.83%
  -73.86%
 • Ethfinex
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9081
  $ 944.16
  0.22%
  14.44%
 • KuCoin
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9104
  $ 2.475 K
  0.46%
  128.94%
 • OpenLedger DEX
  OMG/BTS one month ago
  $ 0.8720
  $ 0.4880
  -
  -
 • CoinExchange.io
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9833
  -
  6.51%
  -100.00%
 • Gate.io
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9157
  $ 2.303 K
  2.11%
  -11.75%
 • ZB
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9021
  $ 18.588 K
  -0.84%
  24.59%
 • Coinone
  OMG/KRW one month ago
  $ 0.8965
  $ 8.401 K
  -0.55%
  46.19%
 • Upbit
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9119
  $ 1.048 K
  2.09%
  104.10%
 • Bittrex
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9109
  $ 1.047 K
  2.05%
  -23.36%
 • C2CX
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9331
  $ 1.682 K
  2.76%
  -67.67%
 • Tokpie
  OMG/USDC one month ago
  $ 0.9261
  $ 13.551 K
  0.76%
  -18.63%
 • Tokpie
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9158
  $ 21.882 K
  1.21%
  -4.58%
 • Bittrex
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9173
  $ 1.889 K
  0.90%
  -90.61%
 • GoPax
  OMG/KRW one month ago
  $ 0.9056
  $ 2.054 K
  -
  -
 • FinanceX
  OMG/IDR one month ago
  $ 0.9084
  -
  -
  -
 • FinanceX
  OMG/VND one month ago
  $ 0.9220
  -
  -
  -
 • Braziliex
  OMG/BRL one month ago
  $ 0.9806
  $ 857.77
  7.60%
  107.36%
 • CEX.IO
  OMG/USD one month ago
  $ 0.9217
  $ 491.15
  2.81%
  12.77%
 • CredoEx
  OMG/CREDO one month ago
  $ 0.6637
  $ 0.2472
  -
  -
 • ForkDelta
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9763
  $ 219.24
  5.99%
  -20.77%
 • Bit-Z
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9174
  $ 51.32
  -
  -
 • WazirX
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.9082
  $ 115.63
  0.07%
  10.16%
 • Tidex
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.8709
  $ 2.91
  -
  -
 • CEX.IO
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9213
  $ 18.43
  -
  -
 • Livecoin
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9339
  $ 14.77
  -
  -
 • Max Maicoin
  OMG/TWD one month ago
  $ 0.8226
  $ 244.30
  -
  -
 • ABCC
  OMG/ETH one month ago
  $ 1.23
  $ 4.67
  -
  -
 • Lykke
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.8598
  $ 5.77
  -
  -
 • Ethfinex
  OMG/DAI one month ago
  $ 0.6797
  $ 3.48
  -
  -
 • BTCMarkets
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.8077
  -
  -
  -
 • FinanceX
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.7451
  -
  -
  -
 • COSS
  OMG/COS one month ago
  $ 0.7841
  -
  -
  -
 • Tidex
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8070
  -
  -
  -
 • DDEX
  OMG/WETH one month ago
  $ 1.31
  $ 1.71
  -
  -
 • Livecoin
  OMG/USD one month ago
  -
  -
  -
  -
 • AirSwap
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8820
  $ 88.20
  -
  -
 • OpenLedger DEX
  OMG/BITCNY one month ago
  $ 0.8879
  -
  -
  -
 • CoinExchange.io
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.7949
  -
  -
  -
 • Altilly
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.5209
  -
  -
  -
 • Radar Relay
  OMG/WETH one month ago
  $ 1.73
  -
  -
  -
 • COSS
  OMG/BTC one month ago
  $ 1.03
  -
  -
  -
 • Altilly
  OMG/LTC one month ago
  $ 14.41
  -
  -
  -
 • Liquid
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.7447
  -
  -
  -
 • Altilly
  OMG/BTC one month ago
  $ 1.63
  -
  -
  -
 • Liquid
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8285
  -
  -
  -
 • COSS
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8043
  -
  -
  -
 • BitBay
  OMG/PLN one month ago
  $ 0.8233
  $ 1.307 K
  -
  -
 • CryptoBridge
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.6793
  -
  -
  -
 • Korbit
  OMG/KRW one month ago
  $ 0.8143
  $ 129.90
  -
  -
 • Max Maicoin
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.4145
  -
  -
  -
 • Gibraltar Blockchain Exchange
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8136
  -
  -
  -
 • BitBay
  OMG/EUR one month ago
  $ 0.8110
  -
  -
  -
 • Tokenize
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.8083
  $ 125.373 K
  -
  -
 • Tokenize
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8941
  $ 223.617 K
  -
  -
 • EtherFlyer
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8428
  -
  -
  -
 • CEX.IO
  OMG/EUR one month ago
  $ 0.8237
  $ 130.62
  -
  -
 • Gibraltar Blockchain Exchange
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.8149
  -
  -
  -
 • Bamboo Relay
  OMG/WETH one month ago
  $ 1.72
  -
  -
  -
 • BX Thailand
  OMG/THB one month ago
  $ 0.7484
  -
  -
  -
 • Coinzest
  OMG/KRW one month ago
  $ 1.24
  $ 171.43
  -
  -
 • Switcheo
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8372
  -
  -
  -
 • Coinzest
  OMG/BTC one month ago
  $ 392.54
  -
  -
  -
 • Purcow
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.7928
  $ 1.676 K
  -
  -
 • DDEX
  OMG/DAI one month ago
  $ 1.13
  $ 20.12
  -
  -
 • GoPax
  OMG/ETH one month ago
  $ 2.29
  $ 14.13
  -
  -
 • GoPax
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9049
  $ 0.9049
  -
  -
 • COINX.PRO
  OMG/ETH one month ago
  $ 1.06
  -
  -
  -
 • COINX.PRO
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.9131
  -
  -
  -
 • SecondBTC
  OMG/BTC one month ago
  -
  -
  -
  -
 • COSS
  OMG/USD one month ago
  $ 1.30
  -
  -
  -
 • COSS
  OMG/USDT one month ago
  $ 0.1285
  -
  -
  -
 • COSS
  OMG/XRP one month ago
  $ 1.18
  -
  -
  -
 • COSS
  OMG/COSS one month ago
  $ 0.8522
  -
  -
  -
 • Braziliex
  OMG/BTC one month ago
  $ 1.20
  -
  -
  -
 • Cybex DEX
  OMG/CYB one month ago
  $ 0.9606
  -
  -
  -
 • Coinbe
  OMG/BTC one month ago
  $ 5.77
  -
  -
  -
 • Joyso
  OMG/ETH one month ago
  $ 2.33
  -
  -
  -
 • BuyUcoin
  OMG/INR one month ago
  $ 1.12
  $ 42.507 K
  -
  -
 • Beaxy
  OMG/BTC one month ago
  -
  -
  -
  -
 • Max Maicoin
  OMG/MAX one month ago
  $ 1.70
  -
  -
  -
 • Max Maicoin
  OMG/ETH one month ago
  $ 1.67
  -
  -
  -
 • Max Maicoin
  OMG/USDT one month ago
  $ 1.00
  -
  -
  -
 • OpenLedger DEX
  OMG/EOS one month ago
  $ 0.8435
  -
  -
  -
 • OpenLedger DEX
  OMG/BITUSD one month ago
  $ 0.0011
  -
  -
  -
 • OpenLedger DEX
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.1073
  -
  -
  -
 • Bitinfi
  OMG/BTC one month ago
  $ 1.35
  $ 434.22
  -
  -
 • Bitinfi
  OMG/ETH one month ago
  $ 1.18
  $ 289.53
  -
  -
 • Coinzest
  OMG/ETH one month ago
  $ 14.99
  -
  -
  -
 • Coineal
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.7799
  $ 2.109 K
  -
  -
 • C-Patex
  OMG/BTC one month ago
  $ 3.68
  -
  -
  -
 • Gibraltar Blockchain Exchange
  OMG/USD one month ago
  -
  -
  -
  -
 • WazirX
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.7850
  -
  -
  -
 • FCoin
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9020
  -
  -
  -
 • Idex
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.8149
  -
  -
  -
 • Radar Relay
  OMG/DAI one month ago
  $ 1.01
  -
  -
  -
 • BITBOX
  OMG/BTC one month ago
  $ 1.16
  -
  -
  -
 • BitBay
  OMG/USD one month ago
  $ 0.8000
  -
  -
  -
 • BitBay
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.7609
  -
  -
  -
 • CoinBene
  OMG/USDT one month ago
  $ 3.17
  -
  -
  -
 • COINBIG
  OMG/USDT one month ago
  $ 1.13
  $ 130.66
  -
  -
 • Lykke
  OMG/ETH one month ago
  $ 1.00
  -
  -
  -
 • Coinbit
  OMG/KRW one month ago
  $ 1.44
  -
  -
  -
 • Mandala
  OMG/BTC one month ago
  $ 0.8901
  -
  -
  -
 • Mandala
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.9006
  -
  -
  -
 • TokenJar
  OMG/WETH one month ago
  $ 2.03
  $ 14.193 K
  -
  -
 • CryptoBridge
  OMG/ETH one month ago
  $ 1.66
  -
  -
  -
 • Simex
  OMG/USD one month ago
  $ 15.00
  -
  -
  -
 • 6x
  OMG/ETH one month ago
  $ 0.7978
  $ 67.191 K
  -
  -
 • 6x
  OMG/USDX one month ago
  $ 0.7939
  $ 60.822 K
  -
  -
 • CryptalDash
  OMG/ETH one month ago
  $ 2.65
  $ 779.284 K
  -
  -
 • OTCBTC
  OMG/ETH one month ago
  $ 7.01
  -
  -
  -
 • EXX
  OMG/BTC one month ago
  -
  -
  -
  -
 • FUBT
  OMG/USDT 2 months ago
  $ 1.06
  $ 215.267 K
  -
  -
 • FUBT
  OMG/ETH 2 months ago
  $ 1.06
  $ 24.286 K
  -
  -
 • FUBT
  OMG/BTC 2 months ago
  $ 1.06
  $ 24.308 K
  -
  -
 • Cashierest
  OMG/KRW 2 months ago
  $ 1.05
  $ 919.07
  -
  -
 • BigONE
  OMG/BTC 2 months ago
  $ 1.06
  -
  -
  -
 • BITKER
  OMG/USDT 2 months ago
  $ 1.08
  $ 1.498 M
  -
  -
 • 6x
  OMG/USDX 2 months ago
  $ 1.24
  $ 125.886 K
  0.81%
  45.97%
 • Poloniex
  OMG/ETH 2 months ago
  $ 1.15
  $ 1.837 K
  -
  -
 • COSS
  OMG/TUSD 3 months ago
  $ 1.35
  $ 3.94
  -
  -
 • Token.Store
  OMG/ETH 3 months ago
  $ 150.79
  $ 150.79
  -
  -
 • BitMart
  OMG/BMX 3 months ago
  $ 1.07
  -
  -
  -
 • Dex-Trade
  OMG/USD 3 months ago
  -
  $ 51.54
  -
  -
 • Bitbegin
  OMG/BTC 3 months ago
  $ 1.38
  $ 16.714 K
  -
  -
 • Bitbegin
  OMG/ETH 3 months ago
  $ 1.39
  $ 24.577 K
  -
  -
 • Bitbegin
  OMG/DAI 3 months ago
  $ 1.36
  -
  -
  -
 • ZG.com
  OMG/USDT 3 months ago
  $ 1.33
  $ 4.442 M
  -
  -
 • ZG.com
  OMG/ETH 3 months ago
  $ 1.34
  $ 132.05 K
  -
  -
 • ZG.com
  OMG/BTC 3 months ago
  $ 1.36
  $ 10.427 K
  -
  -
 • ABCC
  OMG/USDT 3 months ago
  $ 1.43
  -
  -
  -
 • AEX
  OMG/CNC 3 months ago
  $ 1.50
  $ 1.468 M
  -2.60%
  -11.60%
 • Raisex
  OMG/ETH 3 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Raisex
  OMG/BTC 3 months ago
  $ 1.49
  $ 252.57
  -
  -
 • ZG.com
  OMG/CNZ 3 months ago
  $ 0.1745
  -
  -
  -
 • Coinsuper
  OMG/ETH 3 months ago
  $ 1.55
  $ 14.84 K
  -
  -
 • Bitsdaq
  OMG/BTC 4 months ago
  $ 2.38
  $ 86.675 K
  -
  -
 • Bitsdaq
  OMG/USDT 4 months ago
  $ 2.41
  $ 18.625 K
  -
  -
 • Bitsdaq
  OMG/ETH 4 months ago
  $ 2.39
  $ 16.362 K
  -
  -
 • LiteBit
  OMG/EUR 4 months ago
  $ 2.39
  $ 4.108 K
  -5.53%
  256.13%
 • Bitexlive
  OMG/BTC 4 months ago
  $ 2.86
  -
  -
  -
 • Bitexlive
  OMG/ETH 4 months ago
  $ 2.55
  -
  -
  -
 • Koinex
  OMG/INR 4 months ago
  $ 0.7958
  $ 1.68 K
  -56.98%
  228.13%
 • Prixbit
  OMG/KRW 4 months ago
  $ 2.12
  -
  -
  -
 • Huobi Korea
  OMG/USDT 4 months ago
  $ 2.06
  $ 65.425 K
  -0.96%
  7.36%
 • Huobi Korea
  OMG/BTC 4 months ago
  $ 2.05
  $ 6.179 K
  -1.44%
  21.47%
 • Huobi Korea
  OMG/ETH 4 months ago
  $ 2.06
  -
  -0.96%
  -
 • BTCEXA
  OMG/ETH 4 months ago
  $ 2.18
  $ 1.436 M
  -
  -
 • BTCEXA
  OMG/BTC 4 months ago
  $ 2.18
  $ 1.494 M
  -
  -
 • Trade.io
  OMG/TIOX 4 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/ETH 4 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/BTC 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/EUR 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/LTC 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/USDC 5 months ago
  -
  $ 38.95
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/XRP 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Coineal
  OMG/BTC 5 months ago
  $ 1.32
  $ 159.239 K
  -
  -
 • Cybex DEX
  OMG/USDT 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Cybex DEX
  OMG/BTC 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/USDT 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • C2CX
  OMG/DRG 5 months ago
  $ 2.29
  $ 90.275 K
  1.78%
  46.25%
 • YoBit
  OMG/BTC 5 months ago
  $ 0.0010
  $ 19.73
  -
  -
 • SatoExchange
  OMG/BTC 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • SatoExchange
  OMG/ETH 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • SatoExchange
  OMG/LTC 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • SatoExchange
  OMG/SATX 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Nexybit
  OMG/BTC 5 months ago
  $ 2.18
  -
  -
  -
 • Prixbit
  OMG/BTC 5 months ago
  $ 2.09
  -
  -
  -
 • Prixbit
  OMG/PAX 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • SatoExchange
  OMG/SATX 5 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Nexybit
  OMG/ETH 5 months ago
  $ 2.09
  -
  -
  -
 • XT
  OMG/SXC 5 months ago
  $ 1.97
  $ 328.366 K
  -17.92%
  20.27%
 • Upbit
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 1.78
  $ 846.484 K
  7.23%
  -10.48%
 • Bithumb
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 1.80
  $ 539.288 K
  5.88%
  78.37%
 • Coinbit
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 1.79
  $ 336.854 K
  4.68%
  207.82%
 • Sistemkoin
  OMG/TRY 6 months ago
  $ 1.81
  $ 2.077 M
  9.04%
  1.17%
 • LiteBit
  OMG/EUR 6 months ago
  $ 1.79
  $ 5.958 K
  2.87%
  418.26%
 • Coinzest
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 1.79
  $ 279.66
  -
  -
 • BitBay
  OMG/PLN 6 months ago
  $ 1.80
  $ 6.308 K
  2.27%
  165.06%
 • Coinone
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 1.82
  $ 171.745 K
  5.81%
  4.93%
 • Korbit
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 1.79
  $ 64.822 K
  5.92%
  171.62%
 • CEX.IO
  OMG/EUR 6 months ago
  $ 1.76
  $ 8.592 K
  -2.22%
  197.25%
 • GoPax
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 1.83
  $ 3.138 K
  -
  -
 • GDAC
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 1.68
  $ 72.24
  -
  -
 • UniDAX
  OMG/USDT 6 months ago
  $ 1.67
  $ 85.656 K
  -6.70%
  82.83%
 • BitBay
  OMG/EUR 6 months ago
  $ 2.11
  $ 52.80
  -
  -
 • ZB
  OMG/QC 6 months ago
  $ 1.60
  $ 68.2 K
  -1.84%
  -16.10%
 • Altilly
  OMG/USDT 6 months ago
  $ 0.9945
  -
  -
  -
 • YoBit
  OMG/USD 6 months ago
  $ 0.0010
  $ 49.36
  -0.08%
  91.02%
 • CoinNest
  OMG/KRW 6 months ago
  $ 0.4986
  $ 13.96
  242.53%
  494.04%
 • YoBit
  OMG/ETH 6 months ago
  $ 0.0008
  $ 8.34
  -21.13%
  -13.22%
 • Bitsane
  OMG/EUR 6 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/ETC 6 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/EOS 6 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitsane
  OMG/MKR 6 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitfinex
  OMG/DAI 6 months ago
  $ 1.91
  $ 4.09
  -0.52%
  -0.24%
 • Cryptopia
  OMG/BTC 6 months ago
  $ 1.94
  -
  -
  -
 • Cryptopia
  OMG/DOGE 6 months ago
  $ 1.76
  -
  -
  -
 • Cryptopia
  OMG/LTC 6 months ago
  $ 3.24
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/LTC 7 months ago
  $ 1.94
  -
  -
  -
 • CODEX
  OMG/BTC 7 months ago
  $ 1.96
  $ 47.267 K
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/USDT 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/EOS 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/BCH 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/DOGE 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/XRP 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/BTC 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/ETH 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Gate.io
  OMG/USDT 7 months ago
  $ 2.06
  $ 96.62 K
  -
  -
 • Gate.io
  OMG/ETH 7 months ago
  $ 2.06
  $ 4.516 K
  -
  -
 • Gate.io
  OMG/BTC 7 months ago
  $ 2.12
  $ 1.111 K
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/MIN 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • DragonEx
  OMG/ETH 7 months ago
  $ 2.21
  -
  -
  -
 • DragonEx
  OMG/BTC 7 months ago
  $ 2.25
  -
  -
  -
 • BigONE
  OMG/ETH 7 months ago
  $ 1.41
  -
  -
  -
 • CODEX
  OMG/ETH 7 months ago
  $ 1.78
  -
  -
  -
 • Idex
  OMG/WBTC 7 months ago
  $ 1.62
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/USD 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • BIG markets
  OMG/EUR 7 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Bitexlive
  OMG/USDT 7 months ago
  $ 1.52
  -
  -
  -
 • ZB
  OMG/QC 7 months ago
  $ 1.53
  $ 135.489 K
  1.37%
  -48.54%
 • Saturn Network
  OMG/ETH 8 months ago
  -
  -
  -
  -
 • ZB Mega
  OMG/QC 8 months ago
  $
  -
  -
  -
 • ZB Mega
  OMG/QC 8 months ago
  $
  -
  -
  -
 • B2BX
  OMG/B2BX 8 months ago
  $ 1.28
  $ 36.569 K
  -
  -
 • B2BX
  OMG/BTC 8 months ago
  $ 1.42
  $ 777.704 K
  -
  -
 • B2BX
  OMG/ETH 8 months ago
  $ 1.42
  $ 364.917 K
  -
  -
 • STEX
  OMG/ETH 8 months ago
  -
  -
  -
  -
 • OAX
  OMG/ETH 8 months ago
  $ 1.31
  $ 281.50
  1.89%
  -99.71%
 • CryptalDash
  OMG/BTC 8 months ago
  $ 1.24
  $ 202.777 K
  -
  -
 • Sistemkoin
  OMG/TL 8 months ago
  $ 1.30
  $ 806.134 K
  -
  -
 • Cryptobulls
  OMG/BTC 8 months ago
  $ 1.31
  $ 1.732 K
  -
  -
 • Cybex DEX
  OMG/ETH 8 months ago
  $ 1.32
  -
  -
  -
 • CoinMex
  OMG/ETH 8 months ago
  $ 1.31
  $ 128.736 K
  -
  -
 • BCoin.sg
  OMG/ETH 8 months ago
  $ 1.25
  -
  -
  -
 • BCoin.sg
  OMG/BTC 8 months ago
  $ 1.29
  -
  -
  -
 • HitBTC
  OMG/DIMCOIN 9 months ago
  $ 0.0251
  $ 53.271 K
  -
  -
 • HitBTC
  OMG/MOBI 9 months ago
  $ 0.0252
  $ 65.672 K
  -
  -
 • HitBTC
  OMG/ROK 9 months ago
  $ 0.0254
  $ 5.864 K
  -
  -
 • Liqui
  OMG/BTC 9 months ago
  $ 1.13
  -
  -7.58%
  -100.00%
 • Liqui
  OMG/ETH 9 months ago
  $ 1.13
  -
  -8.45%
  -100.00%
 • Liqui
  OMG/USDT 9 months ago
  $ 1.11
  -
  -8.92%
  -100.00%
 • Coinpark
  OMG/BTC 9 months ago
  $ 1.23
  $ 11.197 K
  -
  -
 • Coinpark
  OMG/ETH 9 months ago
  $ 1.22
  $ 6.016 K
  -
  -
 • ZG.com
  OMG/CNZ 9 months ago
  $ 1.27
  $ 8.139 M
  -0.60%
  53.67%
 • Koinex
  OMG/XRP 10 months ago
  $ 0.8010
  $ 1.05
  -
  -
 • Max Maicoin
  OMG/TWDT 10 months ago
  $ 53.14
  -
  -
  -
 • Paro Exchange
  OMG/BTC 10 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Paro Exchange
  OMG/ATCC 10 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Paro Exchange
  OMG/TUSD 10 months ago
  -
  -
  -
  -
 • CoinAsset
  OMG/THB 10 months ago
  $ 1.44
  $ 313.788 K
  -4.06%
  -28.78%
 • Koinex
  OMG/ETH 10 months ago
  $ 1.73
  $ 1.90
  -
  -
 • DDEX
  OMG/ETH 10 months ago
  $ 1.48
  $ 285.02
  -
  -
 • Cobinhood
  OMG/ETH 10 months ago
  $ 1.47
  -
  -
  -
 • Cobinhood
  OMG/BTC 10 months ago
  $ 1.34
  -
  -
  -
 • Rfinex
  OMG/ETH 11 months ago
  $ 1.22
  $ 1.735 K
  -4.40%
  1,218.87%
 • 9coin
  OMG/BTC 11 months ago
  $ 1.26
  $ 149.433 K
  -2.50%
  130.18%
 • 9coin
  OMG/ETH 11 months ago
  $ 1.32
  $ 228.417 K
  -0.28%
  151.06%
 • BITBOX
  OMG/ETH 11 months ago
  $ 1.25
  -
  -
  -
 • Alluma
  OMG/TUSD 11 months ago
  $ 1.72
  -
  -
  -
 • Tokenomy
  OMG/ETH 11 months ago
  $ 1.50
  -
  -
  -
 • Tokenomy
  OMG/BTC 11 months ago
  $ 1.92
  -
  -
  -
 • Simex
  OMG/ETH 11 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Simex
  OMG/BTC 11 months ago
  -
  -
  -
  -
 • Everbloom
  OMG/ETH 11 months ago
  $ 2.05
  $ 469.75
  -
  -
 • Koinex
  OMG/BTC 11 months ago
  $ 1.57
  $ 15.08
  -
  -
 • Bitfinex
  OMG/BTC
  -
  -
  -
  -
 • AXNET
  OMG/USDT
  -
  -
  -
  -
 • AXNET
  OMG/ETH
  -
  -
  -
  -
 • Bitfinex
  OMG/USD
  -
  -
  -
  -
 • Bitfinex
  OMG/ETH
  -
  -
  -
  -
 • Trade.io
  OMG/TIOX
  -
  -
  -
  -
 • Bitbegin
  OMG/BINS
  -
  -
  -
  -
 • Trade.io
  OMG/TIO
  -
  -
  -
  -
 • YoBit
  OMG/RUR
  -
  -
  -
  -
 • YoBit
  OMG/DOGE
  -
  -
  -
  -
 • YoBit
  OMG/WAVES
  -
  -
  -
  -
 • AXNET
  OMG/BTC
  -
  -
  -
  -
 • Max Maicoin
  OMG/MAX
  -
  -
  -
  -
২৭ জুন, ২০১৭
৩ জুলাই, ২০১৭
100% সম্পন্ন
$25 000 000
658.5 K
247% লক্ষ্য সম্পন্ন
লক্ষ্য 55 000.00 ETH
past
 • 1 OMG
  =
  1 ETH
২৩ জুন, ২০১৭
২৩ জুন, ২০১৭
100% সম্পন্ন
উত্থাপিত তহবিল - কোন ডেটা
658.5 K
past
টোকেন বিবরণ
হৃত্পত্তি
OMG
কোম্পানি বিবরণ
নিবন্ধিত দেশ
Singapore
অতিরিক্ত তথ্য
ধরন
মাচা

সম্পর্কিত OmiseGO

OmiseGO সম্পর্কে

OmiseGO কি?

OmiseGO হল পেমেন্ট প্রসেসর, গেটওয়ে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি মৌলিক সমন্বয়ের সমস্যা। উচ্চ ভলিউম এবং কম খরচে একটি পাবলিক ব্লকেনের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত বিনিময় সক্ষম করে, অ্যামিজিও মুদ্রায় এবং সম্পত্তির প্রকারের মধ্যে পরিচালিত একটি পরবর্তী প্রজন্মের মান ট্রান্সফার পরিষেবা প্রদান করে। ইমেরিওম প্রধান নেটওয়ার্কে সংযুক্ত অ্যামিএসও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, কেউ আর্থিক লেনদেন যেমন পেমেন্ট, রেমিটেন্স, প্যারোল ডিপোজিট, বি ২২ বি কমার্স, সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্স, আনুগত্য প্রোগ্রাম, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রেডিং এবং অন্যান্য অন-ডেডিকেটেড সেবা পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। একটি সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রিত এবং সস্তা উপায়। অধিকন্তু, বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে লক্ষাধিক মূলধারার ব্যবহারকারী ইথিয়ট মুদ্রার ব্যবহার যেমন ইথ, বিটিসি এবং অন্যান্যের মতো বিকেন্দ্রীকৃত মুদ্রায় রূপান্তর করার জন্য রূপান্তরটি সক্ষম করতে সক্ষম হবে। OmiseGO নেটওয়ার্ক ফায়া এবং বিকেন্দ্রিত অর্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত অজ্ঞানবাদী হয়: যতদূর পর্যন্ত গ্রহণ এবং ব্যবহার হয়, সিস্টেমটি তৈরি করা হয় যাতে সেরা মুদ্রা জিতবে।

OmiseGO ব্লকচাইন

OmiseGO Blockchain একটি বিকেন্দ্রিত বিনিময়, নগদীকরণ প্রদানকারী প্রক্রিয়া, ক্লিয়ারিংহাউজ মেসেজিং নেটওয়ার্ক, এবং সম্পদ-সমর্থিত ব্লককয়েন গেটওয়ে গঠিত। এটি একটি মাপসই এবং সম্পূর্ণ জনসাধারণ (অবহেলিত) ব্লকচাইন যার প্রেক্ষাপট-অফ-স্টেক ঐক্যমত্য শৃঙ্খলের কার্যক্রমগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়। নেটওয়ার্কটি একটি অত্যন্ত কার্যকরী সিস্টেম হিসাবে নির্মিত হয় যা সংযুক্ত ব্লককেন নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়: অ্যামিএসজি ব্লকচাইনের উপর ক্লিয়ারিং এবং নিষ্পত্তির সময় ঘটে, লেনদেনের মান সুরক্ষার খরচ অন্য শৃঙ্খলে বহির্ভূত হয় যা সরাসরি এই চেইনগুলির মূল্যকে উন্নীত করে।

OmiseGO হোয়াইট লেবেল Wallet SDK

OmiseGO হোয়াইট লেবেল ওয়ালেট SDK শক্তিশালী অ্যামিএসজি নেটওয়ার্কগুলিতে সহজেই স্থাপন করা পেমেন্ট সমাধানগুলির একটি বৈচিত্র্যের অনুমতি দেবে। ডিজিটাল ওয়ালেট প্রদানকারী বিভিন্ন শিল্প এবং উল্লম্ব বাজারের জন্য পেমেন্ট সমাধান উন্নত, যুক্ত, এবং কাস্টমাইজ করার নমনীয়তা রয়েছে। ডিজিটাল ওয়ালেট সরবরাহকারীগুলিতে সমস্ত লেনদেনের জন্য OmiseGO নেটওয়ার্ক পরিচালিত হবে, এবং বিকেন্দ্রীকৃত মুদ্রাগুলি সকল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের দ্বারা ফয়সাল টাকা দিয়ে স্বাধীনভাবে ট্রেড করা যাবে।

বৈশিষ্ট্য

- ঐতিহ্যবাহী ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান এবং কার্ড নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য বিকল্প আর্থিক ও ডিজিটাল বাণিজ্য সরঞ্জাম প্রদান করা
- OmiseGO নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, কেউ আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে যেমন পেমেন্ট, রেমিটেন্স, প্যারোল
- টোকেন হোল্ডার ইন্টারচেঞ্জ পেমেন্টের জন্য লেনদেনের ফি অর্জনের জন্য যোগ্য হবেন এবং
- সম্পূর্ণভাবে বিকেন্দ্রীকৃত এবং সস্তা উপায়ের মধ্যে ডিপোজিট, বি ২২ বিজনেস, সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্স, আনুগত্য প্রোগ্রাম, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রেডিং এবং অন্যান্য অন-ডেডিকেটেড সেবা। বিকেন্দ্রিত বিনিময়

প্রযুক্তিগত তথ্য

প্রযুক্তিগত বিবরণ: & nbsp; OMG একটি আদর্শ ইথারুম ERC20 টোকেন হবে, যতক্ষণ না OmiseGO শৃঙ্খল (& ldquo; OGGchain & rdquo;) লঞ্চ হয়। যখন OMGchain চালু করা হয়, ERC20-OMG হ্রাস করা হবে, এবং হোল্ডকে নতুন নেটওয়ার্কের সমতুল্য টোকেন হিসাবে স্থানান্তরিত করা হবে। OmiseGO Blockchain একটি বিকেন্দ্রিত বিনিময়, নগদীকরণ প্রদানকারী প্রক্রিয়া, ক্লিয়ারিংহাউজ মেসেজিং নেটওয়ার্ক, এবং সম্পদ-সমর্থিত ব্লককয়েন গেটওয়ে। প্রোটোফ-অফ-স্ট্যাকের (পিওএস) ঐক্যমত্য প্রোটোকল-এ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী চেন আচরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি স্প্ল্যাবল ব্লকবাইন। নেটওয়ার্কটি একটি উচ্চ কার্যকরী সিস্টেম হিসেবে তৈরি করা হয় যা একটি সংযুক্ত ব্লককেন নির্মাণের কাজে লাগে। যখন অ্যামিএসজি ব্লকচাইনের উপর ক্লিয়ারিং এবং সেটেলমেন্ট ঘটে, তখন লেনদেনের মান সুরক্ষিত করার খরচ অন্য শৃঙ্খলে বহির্ভূত হয় যা সরাসরি এই চেইনগুলির মূল্যকে উন্নীত করে। উপরন্তু, গ্রাহকদের নিশ্চিত করতে হবে যে গ্রাহকরা সম্পূর্ণভাবে OmiseGO নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে, Q4 2017 এ হোয়াইট লেবেল ডিজিটাল ওয়ালেট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট (SDK) কোন চার্জ ছাড়াই পাওয়া যাবে। এই ডিজিটাল ওয়ালেট (যেমন সঞ্চিত মূল্য সুবিধা) OmiseGO নেটওয়ার্কে চলমান অনেক আর্থিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে প্রথম। উৎস কোড: & nbsp; কোডটি আংশিকভাবে Github

এ উপলব্ধ

বিকাশকারীর প্রমাণ: & nbsp; পাবলিক টিম

কার্যকলাপ

কার্যকলাপ:
350
HIGH
যোগ্যতা:
250
HIGH
পোস্ট:
149
LOW
দেখেছে:
2 138
LOW
ব্যবহারকারীরা:
112
MEDIUM
অনুসরণ:
286 078
VERY HIGH
টুইট:
906
VERY HIGH
30 দিন বৃদ্ধি:

OmiseGO টীম

যাচাই 0%

মনোযোগ. একটি ঝুঁকি আছে যে অযাচাইকৃত সদস্য আসলে দলের সদস্য নয়

Jun Hasegawa
CEO & Founder
অযাচাইকৃত
Donnie Harinsut
COO & Co-Founder
অযাচাইকৃত
Wendell Davis
Product Development Lead
অযাচাইকৃত
Vansa Chatikavanij
Managing Director
অযাচাইকৃত

অ্যাডভাইজার

যাচাই 0%

মনোযোগ. একটি ঝুঁকি আছে যে অযাচাইকৃত সদস্য আসলে দলের সদস্য নয়

Thomas Greco
Special Advisor
অযাচাইকৃত
$ 1.01
5.24%
Coin Stats
Daily, %:
5.24%
Weekly, %:
1.29%
Monthly, %:
26.66%
Market Info
Market Cap:
$ 141.781 M
Volume 24h:
$ 108.215 M
Circ. Supply:
140.245 M OMG
Ticker:
OMG
ICO profit
X 0.0110
ICO Price~$91.91

% নাম% পর্যালোচনা

cryptobriefing.com
reviews

Overall, OMG is a strong-performing token with several key benefits going for it.

OmiseGO is aimed at providing financial services to Southeast Asia’s unbanked population.
The OmiseGO blockchain supplements the existing Omise payment gateway and mobile wallet infrastructure.
OmiseGO will eventually utilize Plasma on Ethereum for fast transaction speeds and Proof-of-Stake verification model for decentralization.
Omise is backed by several prominent Asian VC firms and has backing from Thailand’s Central Bank and Ministry of Finance.
Ethereum’s founders are consulting on OmiseGO.
With these pieces in place, OmiseGO is a blockchain to watch for at least the next several years.

আরও পড়ুন
bitcoinexchangeguide.com
reviews

OmiseGO is an Ethereum-based payment and exchange platform that plans to revolutionize the world of finance as we know it. It’s a real-time, peer-to-peer value exchange and payment service that allows the best currency to rise to the top. The goal is to enable financial inclusion while disrupting existing institutions.

আরও পড়ুন
 • তথ্য আপডেটে সময় পার্থক্য থাকতে পারে, প্রতিটি আইসিও প্রকল্পের সম্পর্কে সঠিক তথ্য তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা অন্যান্য যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে যাচাই করা উচিত।
 • এই তথ্য আইসিও তহবিল বিনিয়োগের উপর একটি পরামর্শ বা পরামর্শ নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্য তদন্ত করুন এবং ICO অংশগ্রহণ সিদ্ধান্ত নিন।
 • যদি আপনি মনে করেন যে এই সামগ্রীতে সমস্যাগুলি বা সমস্যাগুলি সংশোধন করা আছে, অথবা যদি আপনি নিজের আইসিও প্রকল্পের তালিকাভুক্ত করতে চান তবে দয়া করে আমাদের ইমেল করুন।
দাবিত্যাগ এবং ঝুঁকি সতর্কতা পড়ুন দয়া করে। দাবিত্যাগ এবং ঝুঁকি সতর্কতা দেখান
    

অপব্যবহার & amp; ঝুঁকি সতর্কতা     

এই অফার শুধুমাত্র offeror এবং অন্যান্য সার্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্য দ্বারা উপলব্ধ তথ্য উপর ভিত্তি করে। টোকেন বিক্রয় বা বিনিময় ইভেন্টটি সম্পূর্ণরূপে ICOholder- এর সাথে সম্পর্কিত নয় এবং ICOholder এর কোনও জড়িত নেই (কোনও প্রযুক্তিগত সমর্থন বা প্রচার সহ)। যাদের আইকোডারের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই তাদের তালিকাভুক্ত টোকেন বিক্রয়গুলি শুধুমাত্র গ্রাহকদেরকে সামগ্রিক টোকেন খাতে কাজ করার জন্য নজরদারি করতে সহায়তা করে দেখানো হয়। এই তথ্যটি আপনাকে পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। আপনি পেশাদার বা বিশেষজ্ঞ উপদেশ গ্রহণ বা আমাদের নিজস্ব কন্টেন্ট ভিত্তিতে ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ, বা থেকে বিরত আগে আপনার নিজস্ব অধ্যবসায় বহন করা আবশ্যক। টোকেন অধিগ্রহণের বিষয়ে অবদানকারীদের দ্বারা প্রবেশের যে কোন শর্তাবলী তাদের মধ্যে এবং টোকেনের ইস্যুকারী এবং ICOholder এই ধরণের টোকেনের বিক্রেতা নয়। কোনও টোকেন বিক্রয় সম্পর্কিত তৃতীয় পক্ষের দ্বারা তৈরি কোনও প্রতিনিধিত্বের জন্য আইকোডারের কোনো আইনি দায়বদ্ধতা নেই এবং চুক্তির লঙ্ঘনের জন্য যেকোনো দাবি এখানে অবশ্যই টোকেন প্রকাশকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি তালিকাভুক্ত করা হবে।     

আপনি যদি এই টোকেন বিক্রয়ের প্রকৃতি বা আনুগত্য বা এই বিষয়ে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তবে দয়া করে [email protected] এর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার উদ্বেগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সঙ্গে ?

Planning an ICO? We can help with a wide range of support for all stages of your ICO